Jak opisujesz dzieciom różnicę między żywymi a nieżywymi istotami?


Odpowiedź 1:

Biotyczne lub żywe stworzenia są 1) zbudowane z komórek; 2) rozmnażać się; 3) wymieniać się z otoczeniem; 4) produkować i wykorzystywać energię. Jeśli te cechy nie są WSZYSTKIE spełnione, wówczas rzecz jest uważana za abiotyczną lub nieożywioną. Nawet małe dzieci są zafascynowane widząc komórki w liściu rośliny, a nie komórki w plastikowym liściu.