Jak uzyskać wartość różnicy potencjałów elektrycznych między 2 punktami?


Odpowiedź 1:

Czy napięcie jest już zdefiniowane?

Na przykład, czy nazwali zmienną V_ab?

To byłaby różnica Vab = Va - Vb

Jeśli nie ma zdefiniowanej zmiennej, użyj definicji zdefiniowanej w pytaniu:

Vab = Va- Vb

Jeśli zdefiniujesz to w ten sposób, nie otrzymasz fałszywego wyniku.

Jeśli wynik jest ujemny, nadal jest poprawny !!

Jeśli nie chcesz negatywnego wyniku, po prostu odwróć kierunek.

Na przykład: Vab = - 10 V można przepisać jako Vba = + 10 V.

Oba są poprawne, zakładając, że poprawnie obliczyłeś napięcie.