blender, jak przesuwać kamerę, aby wyświetlić


Odpowiedź 1:

Środkowy przycisk myszy do obracania.

Shift + środkowy przycisk myszy, aby przesunąć.

Ctrl + środkowy przycisk myszy, aby powiększyć (przytrzymując Ctrl + MMB, przesuń mysz w górę, aby powiększyć i w dół, aby pomniejszyć). Alternatywnie możesz użyć kółka myszy do powiększania i pomniejszania.

Alt + środkowy przycisk myszy, aby przełączyć się do jednego z wielu widoków ortograficznych (przytrzymując Ctrl + MMB, przesuń mysz w lewo, w prawo, w górę, w dół dla różnych widoków ortogonalnych). Alternatywnie możesz użyć klawiszy numerycznych: 1 dla widoku z przodu, Ctrl + 1 dla widoku z tyłu, 3 dla widoku z prawej, Ctrl + 3 dla widoku z lewej strony, 7 dla widoku z góry, Ctrl + 7 dla widoku z dołu, 5 dla widoku perspektywicznego , 0 dla widoku z kamery.

Numpad „” klawisz lub Ctrl + Numpad „.” klawisz, aby wyśrodkować widok na wybranych obiektach.

Shift + C, aby wyśrodkować widok na wszystkich obiektach na scenie.